hallinto

Seuran johtokunta koostuu puheenjohtajasta ja 4-6 jäsenestä. Syyskokouksessa
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja seuraavan vuoden talousarvio. Kevätkokouksessa
vahvistetaan johtokunnan toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Hallituksen puheenjohtaja
toimii organisaation esimiehenä.
Seuran operatiivisesta toiminnasta vastaa johtokunta ja päävalmentaja sekä heidän
nimeämät seuran vapaaehtoiset toimihenkilöt. Hallitus vastaa seuran taloudesta joka
perustuu pääosin valmennus-, kurssi- ja jäsenmaksuihin sekä avustuksiin. Talouden
kehityksen seuranta on seuran puheenjohtajan ja johtokunnan vastuulla.
Seurassa työskentelee päävalmentaja sekä tuntityöntekijöitä jotka ovat päävalmentajan
alaisuudessa. Valmennustoiminta toteutetaan päävalmentajan laatimalla suunnitelmalla ja
hänen tukena olevilla tuntityöntekijöillä.